Heb je vragen? Wij vertellen je graag meer!

Logbestanden altijd veilig opgeslagen

De actuele instellingen van de KNX-installatie worden opgeslagen in logbestanden. Deze bestanden bevatten voor ons waardevolle informatie die nodig is om het systeem bij te stellen en/of te optimaliseren. Gaat bijvoorbeeld de zonwering te vroeg of te laat naar beneden of is een bewegingssensor niet juist afgesteld? Aan de hand van de opgeslagen gegevens kunnen we zien wat er gebeurt en waarom. Het opslaan en beveiligen van deze logbestanden is belangrijk om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat de privacygevoelige informatie in de logbestanden veilig blijft, nemen wij verschillende maatregelen. De gegevens zijn versleuteld opgeslagen en goed beschermd. Met onze collega’s hebben we hier duidelijk afspraken over gemaakt. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie, waaronder de inhoud van de logbestanden, vertrouwelijk te behandelen. Als extra beveiligingsmaatregel kunnen we met eindgebruikers afspreken dat ze ons, wanneer nodig, uitdrukkelijke toestemming in het systeem moeten geven, voordat we toegang hebben tot de logbestanden.

We nemen de veiligheid en privacy van logbestanden dus zeer serieus. Heb je daar nog vragen over? Wij vertellen je graag meer!